Spanish Language Schools in Spain located in Seville, Cadiz, and Malaga

Zaznacz stronę

Czy twoje dziecko uczy się języka obcego? Te informacje mogą być przydatne

Teraz gdy zapisałeś swoje dziecko na kurs języka obcego, całkiem naturalnym jest zastanawianie się jakie twoje dziecko robi postępy i czy osiąga spodziewane efekty uczenia się na kursie. Naturalną jest dla rodziców ostrożność w ocenie jakości kursu języka obcego, w który zainwestowali, aby upewnić się, że ich pieniądze były tego warte.  Jako rodzic, istnieje kilka wskaźników i koncepcji, które pomogą ci śledzić postępy twojego dziecka, jak również pozwolą ci lepiej zrozumieć, jak dzieci uczą się języków obcych.

Czy dzieci uczą się języka obcego w taki sam sposób jak dorośli?

Nie, oczywiście, że nie! Według neurobiologii dorośli uczą się języka obcego świadomie i z koncentracją, natomiast dzieci uczą się języka obcego nieświadomie, nie myśląc o procesie nauki. Angażują nieświadomą część swojego mózgu, która jest zazwyczaj wykorzystywana do rutynowych czynności, jak mycie zębów itp. Mają piękny dar umiejętności uczenia się intuicyjnie i naturalnie, bez barier kulturowych, które napotykają dorośli. Są wolne od zahamowań, co pozwala im zanurzyć się w obcym języku bez żadnych kompleksów i bez wątpienia w siebie. Dodatkowo dzieci nie mają oporów przed nowymi strukturami, ponieważ przechodzą jeszcze proces budowania świadomości językowej tego języka, którego zwykle używają. Dlatego nigdy nie porównują języków, podczas gdy dorośli mają tendencję do porównywania i tłumaczenia języka obcego za pomocą ich najczęściej wykorzystywanego języka.

Czy istnieje tylko jedna idealna metodyka nauczania dzieci języków obcych?

Ktokolwiek chwali się wyjątkową, stuprocentową skutecznością metodyką nauczania języka obcego dzieci, jest po prostu niedoinformowany. Nie istnieje tylko jedna metoda, lecz kombinacja kilku metod, która daje najlepsze rezultaty. Wśród niektórych metod nauczania języków dzieci na wyróżnienie tutaj zasługuje Total Physical Response (TPR), czyli technika reagowania całym ciałem. Metoda TPR w nauczaniu języka obcego opiera się na naturalnym podejściu, podobnym do tego w języku ojczystym. Zatem dzieci przyswajają język poprzez gesty i mimikę twarzy używanych przez nauczyciela. Mimo że podejście to udowodniło być skutecznym, nie jest wolne od krytyki, ponieważ może opóźniać wypowiedzi ustne, co powoduje, że nieśmiałe dzieci pozostają w tyle.

Kolejną metodyką, o której warto wspomnieć, jest Task based learning, nauka praktyczna oparta na zadaniach. Ta metodyka obejmuje rozwiązyanie interesujących problemów, używając wybranego języka. Nie tylko pomaga w przyswajaniu języka, ale również rozwija umiejętności rozwiązywania problemów.

Należy pamiętać, że to nie tylko sama w sobie metodologia jest ważna, ale także umiejętności łączenia przez nauczycieli różnych metodologii w celu ustalenia ostatecznego celu: zwiększenia i zachowania motywacji dzieci do nauki języka, bo motywacja dla dzieci oznacza zabawę, działanie, wyzwania, eksplorację itp.

10 kluczowych elementów na zajęciach językowych dla dzieci

Istnieje dziesięć podstawowych elementów, które nauczyciel języka powinien wdrożyć na lekcji dziecka:

  • Pomocne wsparcie: Wizualne, słuchowe, dotykowe
  • Wytyczne: dzieci potrzebują prostych i jasnych wytycznych
  • Zaangażowanie: treść musi być oparta na dziecięcym świecie
  • Umiejętności motoryczne: dzieci uczą się, poruszając się, tańcząc, skacząc itp.
  • Grupa: dzieci uczą się lepiej w grupie, wchodząc w interacje i współpracując.
  • Powtarzanie: piosenki, zabawy, opowieści
  • Rutyna: rutyna jest kluczem do tego, by dzieci czuły się bezpiecznie i były zrelaksowane
  • Gry: gry stymulują rozwój poznawczy dzieci
  • Rozumowanie: przygotowywanie zajęć, które dają dzieciom możliwość wykorzystania ich zdolności do myślenia i logicznego rozumowania
  • Wnioskowanie: zadawaj pytania otwarte i pozwalaj dzieciom na swobodne wnioskowanie

Gramatyka na tak czy na nie?

Gramatyka jest integralną częścią każdego języka. Istnieją zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy gramatyki. Pytanie nie brzmi: czy uczyć gramatyki, ale jak jej uczyć? Dzieci tracą koncentrację i motywację do nauki języka obcego, jeśli gramatyka jest nauczana w sposób czysto teoretyczny, strukturalny i monotonny. Jest udowodnione to, że dzieci są zdolne do rozumienia, wnioskowania i przyswajania gramatyki intuicyjnie. Istnieją przykłady dzieci popełniających błędy gramatyczne, które w rzeczywistości dowodzą, że zrozumiały one gramatykę. Na przykład dziecko uczące się języka angielskiego powie,,Yesterday, I swimmed in my cousin’s swimming pool”. Widać na tym przykładzie, że dziecko przyswoiło koncepcję czasu przeszłego, używając przyrostka czasu przeszłego,,ed” w języku angielskim. Nauczyciele nazywają to ,,pozytywnym błędem”.

 

Czy tłumaczenie jest skuteczną pedagogiką?

Wśród językoznawców i ekspertów nie ma jednomyślności w sprawie skuteczności tłumaczeń podczas lekcji. Niemniej jednak nie ma teorii, która wspierałaby wykorzystanie tłumaczenia w nauczaniu języka. Wielu językoznawców zaleca używanie pierwszego języka uczniów, podczas dawania wskazówek czy wyjaśniania zasad przed zajęciami. Okazjonalnie, od czasu do czasu, nauczyciel może użyć tłumaczenia, aby rozwiać wątpliwości. Lingwiści uważają, że nadmierne stosowanie tłumaczeń może sprawić, że uczniowie staną się pełni samozadowolenia, co na dłuższą metę raczej im zaszkodzi niż pomoże. Z praktycznego punktu widzenia stosowanie tłumaczeń powinno być zminimalizowane, ponieważ dzieci są już wyposażone w umiejętność łapania języka za pomocą naturalnych środków, takich jak mimika twarzy, ton głosu, gesty, kontekst itp.

Jak więc, jako rodzice, ocenić czy wasze dzieci uczą się i robią postępy w języku obcym?

Jedną z nadrzędnych trosk rodziców jest możliwość oceny postępu swoich pociech. Istnieją dwie możliwości: pierwsza, w której rodzice faktycznie znają język obcy i druga, w której nie mają żadnego pojęcia o nim. Oczywiste jest założenie, że rodzice znający język mogą lepiej pomóc dziecku w nauce języka. Jednakże paradoksalnie nie jest to takie proste.  Rodzice mają tendencję do stosowania kryteriów dorosłych do oceny postępów swoich dzieci i zapominają, że dzieci nie potrafią wyrazić złożonych lub abstrakcyjnych idei w języku, którego zwykle używają.

Większość nauczycieli twierdzi, że najwspanialszą rzeczą w dzieciach jest to, że są one brutalnie szczere. Oznacza to, że jedyne, o co musisz się ich zapytać, to czy są szczęśliwe i czy tęsknią za swoimi zajęciami językowymi.

Czasami rodzice są niecierpliwi i oczekują od razu od swoich dzieci tego, że zaczną rozmawiać w obcym dla nich języku. Musimy zrozumieć i docenić, że każde dziecko jest inne. Niektóre mogą być bardziej rozmowne i aktywne już na początku lekcji języka obcego, podczas gdy inne mogą być ciche i stopniowo się otwierać.

Nauczyciele języków obcych są niezwykle sprawni w rozumieniu swoich uczniów i ich potencjału edukacyjnego. Każde dziecko ma inną skłonność do nauki. Kluczem jest motywacja, która jest jedyną rzeczą, co do której wszyscy eksperci są zgodni.

Share this post