Spanish Language Schools in Spain located in Seville, Cadiz, and Malaga

Zaznacz stronę

Immersja językowa za granicą: Dlaczego jest niezbędnym elementem ewolucji językowej ucznia? Dlaczego rodzice powinni na nią postawić?

Globalizacja podsyciła aspiracje uczniów do nauki międzynarodowej. A rodzce nie szczędzą środków na edukcję swoich dzieci. Nie chcą, aby ich pociechy były wykształcone tylko na podręcznikach, ale aby również były komponętnymi i gotowymi na przyszłość obywatelami świata. W związku z tym coraz to więcej rodziców zapisuje swoje dzieci na międzynarodowe programy nauczania takie jak Cambridge IGCSE czy International Baccalaureate (IB, naturę międzynarodową). Z powodu tego, że systemy te są holistyczne, obejmujące wartości takie jak międzynarodowe myślenie i zrozumienie międzykulturowe. Jak zalecają międzynarodowe programy naucznia, uczniowie powinni uczyć się co najmaniej jednego języka obcego. Jednakże czy nauka języka ograniczna jedynie do lekcji w klasie, czyni ich globanymi obywatelami lub kulturowo obytymi, wrażliwymi i gotowymi do stawienia czoła globanym wyzwaniom? Niestety, nie.

Jako rodzice, jeśli chcecie dać swoim dzieciom na start przewagę na ich drodze do stania się globanymi liderami wraz z niezapomnianymi doświadczeniami na całe życie, musicie rozważyć wysłanie ich na immersję językową i wycieczkę kulturową.

 

Z czym więc wiąże się immersja językowa za granicą”?

Zapytaj jakiegokolwiek amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego lub niemieckiego rodzica, czym jest program immersji językowej. Większość z nich powie, że jest to integralna część edukacji ich dzieci. Uważają, że ich obowiązkiem jest zapewnienie, że ich dzieci uczą się co najmniej dwóch języków obcych dodatkowo, oprócz zwykłego programu nauczania w szkole. Wierzą, że znajomość co najmniej trzech języków jest kluczowa, aby wpoić niezbędne umiejętności życiowe i zapewnić sukces zawodowy. Każdego roku Wielka Brytania, Francja i Hiszpania przyjmują ponad 200 000 młodych studentów na całym świecie na programy immersji językowej.Typowa immersja językowa obejmuje wzmocnienie znajomości języka obcego, interakcje z mieszkańcami i innymi studentami z różnych krajów, treningi sportowe, zajęcia kulturalne, wycieczki i sesje budowania umiejętności językowych. Na przykład, tysiące studentów z Ameryki, Azji i krajów europejskich przyjeżdżają do Hiszpanii, aby nauczyć się hiszpańskiego i surfingu, piłki nożnej, flamenco i aby, doświadczyć lokalnej kuchni hiszpańskiej, sztuki i historii itp. Koncepcja programów immersji językowej zgadza się perfekcyjnie z zalecaną przez Cambridge metodologia; the CLIL  (Content and Language Integrated Learning, metoda zintegrowanej nauki języka). Jeśli się nad tym zastanowić, program immersji językowej to nic innego jak połączenie nauki języka obcego i zbierania umiejętności życiowych w jednym.

Poza umiejętnościami językowymi: dlaczego rodzice powinni wysłać swoje dzieci na program immersji językowej za granicą?

Jako rodzice zainwestowaliście już w międzynarodowy program nauczania, aby następnie wysłać swoje dzieci za granicę na studia wyższe. Jednakże jesteście świadomi, że oprócz znajomości języka obcego, wasze dzieci muszą również posiadać kluczowe umiejętności, takie jak zarządzanie sobą (self-management), zarządzanie czasem (time management), krytyczne myślenie (critical thinking), umiejętności interpersonalne, wyznaczanie celów (goal-setting), samopoznanie (self-discovery) i rozwaga (mindfulness). Program immersji językowej obejmuje wszystkie powyżej wypisane elementy i jest wstępnym krokiem do studiów wyższych za granicą.

Ponieważ wysłanie twoich dzieci na program immersji językowej za granicą ma co najmniej cztery dodatkowe korzyści. I nie chodzi tu tylko o znajomość języka obcego!

Oczywiście, przebywanie w środowisku obcojęzycznym zwiększa znajomość języka ze względu na ciekawość, potrzebę przygody, brak uprzedzeń i strachu, co przyspiesza przyswajanie języka. Ponadto młodzi studenci szybko przyswajają nowe słowa i natychmiast je stosują, co pomaga im szybko i bezproblemowo zintegrować się i zasymilować z najbliższym otoczeniem za granicą. Ale to nie wszystko. Jest też kilka innych niepodważalnych korzyści.

Jakie są to umiejętności na całe życie, które dzieci kształcą na programach imersji językowej ?

Oprócz rozwoju ich umiejętności językowych, dzieci, które mają możliwość zapoznania się w pełni z inną kulturą i językiem, będą:

  • Rozwijają swoje poczucie niezależności i zwiększają zdolność do adaptacji do nowego środowiska

Dzieci mają instynktowną potrzebę stawania się bardziej niezależnymi, aby przetrwać i dorosnąć. Przebywanie w obcym środowisku, bez nadzoru czy ochrony ze strony rodziców, czyni dzieci ogromnie odpowiedzialnymi i niezależnymi poprzez odkrywanie ich zdolności do samodzielnego odnajdywania się różnych w sytuacjach. Będąc młodym, w obliczu nieznanego dzieci w naturalny sposób stają się świadome różnych środowisk i zauważają, że te różnice, choć niekoniecznie nieprzyjazne, są niezbędne do przetrwania na dłuższą metę.

  • Dostrzeganie i docenianie wartości własnego kraju i środowiska rodzinnego oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych krajów i kultur

Dzieci, które podróżują i obcują z różnymi kulturami, zyskują przewagą nad tymi, które tego nie robią: nabywają elementy porównawcze, które pomagają obalić wcześniejsze poglądy i uprzedzenia. Kiedy dzieci wchodzą w interakcję z nieznanym im środowiskiem, napotykają na wiele nowych aspektów: architekturę na ulicach, lokalną kuchnię, rytuały przy stole obiadowym obcej rodziny, przydrożne sklepy, festiwale, system egzekwowania prawa itp. Co więcej, oprócz dostrzegania, jak różny może być świat, dzieci rozwiną cenne umiejętności pozytywnego osądzania, doceniania i wartościowania własnego kraju, rodziny, zwyczajów, a nawet własnego szczęścia.

  • Rozwijanie intelektu, zmysłu postrzegania świata i zdobywanie nowych doświadczeń

Nie jest to niesamowite, nawet dla nas, dorosłych, jak spostrzegawczy jesteśmy, gdy podróżujemy? Pamiętamy zapach tego lokalnego kwiatu, wizję tego wspaniałego budynku, smak tych owoców, których nigdy wcześniej nie próbowaliśmy, dźwięk lokalnej piosenki podczas spaceru na małej uliczce i rozmowy, które odbyliśmy z mieszkańcami i innymi turystami, dzieląc się naszymi doświadczeniami, tradycjami i kulturą. Wiedza i nauka, którą zdobywamy podczas podróży, jest bezcenna. Podróżowanie pozwala nam żyć tym wszystkim, o czym przeczytaliśmy w książkach. Czy nie warto byłoby dać swoim dzieciom tak wzbogacające doświadczenia życiowe i pozwolić im mieć własny skarb wspomnień?

  • Doświadczenie ludzkich interakcji w czasie rzeczywistym w świecie, który jest wysoce skomputeryzowany

Technologia sprawiła, że jesteśmy bardziej połączeni niż kiedykolwiek wcześniej, ale jak na ironię uczyniła nas jeszcze bardziej odizolowanymi. Nawet jeśli zalety technologii przeważają nad jej wadami, nie może ona zastąpić ludzkich interakcji i emocji. Pandemia Covid 19 udowodniła, że bez względu na to, jak zaawansowane są technologie, żadna aplikacja nie zastąpi nauczycieli, przyjaciół i doświadczeń. Wciąż  pragniemy interakcji w czasie rzeczywistym. Programy immersji językowej pozwalają dzieciom łączyć się z rówieśnikami z innych krajów, którzy mówią innym językiem, i wymienić się kulturą, tradycjami, sztuką, sportem i zróżnicowanymi perspektywami. Czy nie ma nic bardziej ekscytującego i wzbogacającego niż posiadanie sieci wielokulturowych i wielorasowych przyjaciół pochodzących z różnych części świata? Dzieci, które mają szansę nauczyć się języka obcego i nawiązać kontakt z obcokrajowcami, będą miały bardziej wszechstronną i z pewnością bardziej rozsądną wizję świata, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia bardziej tolerancyjnego i pokojowego świata.

I…dobra, zła wiadomość? Jest jedno ryzyko.

Dając swoim dzieciom możliwość uczestniczenia w programie immersji językowej za granicą, sprawiłbyś, że uzależniłyby się od zbierania co raz to większej liczby doświadczeń, uczenia się nowych rzeczy oraz nawiązywania większej i większej liczby przyjaciół na całym świecie. Mogą chcieć nauczyć się więcej języków i wymagać więcej wyjazdów językowych.

 

Share this post